Välkommen till Inspira

Lek

Lek

Lek

Välkommen till Inspira

Trygghet

Trygghet

Trygghet

Välkommen till Inspira

Vänskap

Vänskap

Vänskap

Välkommen till Inspira

Glädje

Glädje

Glädje

Välkommen till Inspira förskolor & skolor

Inspira är ett av Sveriges ledande förskole- och skolföretag. Hos oss utvecklar barn och elever kunskaper för livslångt lärande i en trygg och lärande miljö. Vår kvalitet och våra undervisningsmetoder utvecklas tillsammans med förskole- och skolforskare. Vi tror att hög grad av delaktighet och inflytande bidrar till ökat lärande med högre kvalitet. I vår värdegrund utgår vi från att alla är unika, har lika värde och ska bemötas med respekt. Vi ser fram emot att möta dig och ditt barn i våra förskolor och skolor.