Inspiras affärsidé

Inspira ska utifrån goda affärsmässiga grunder erbjuda och utföra förskole- och skolverksamhet. Vi ska ge dagens barn och elever kunskaper och erfarenheter som ökar deras livskvalitet och bidrar till ett framtida samhälle med demokratiska värderingar och hög kompetens.