Ägare

Inspira startades 2001 av verksamhetschefer och förskolechefer som arbetade i Sollentuna kommun. Företaget har drivits av grundarna fram till försäljningen 1 augusti 2017.

Inspira fick nya ägare 1 augusti 2017. Læringsverkstedet ägs av två pedagoger, Randi och Hans Jacob Sundby. Læringsverkstedets vision är att få ”Världens viktigaste värden att växa”. Först och främst barn och elever i förskolor och skolor, men även föräldrar/vårdnadshavare och medarbetare inom Læringsverkstedet/Inspira.

Læringsverkstedet öppnade sin första förskola i Kristiansand i södra Norge 2003. Nu finns över
20 000 barn i Læringsverkstedets skolor och förskolor i Norge. Læringsverkstedet Norge har över
6 000 anställda och målet är att växa och utvecklas kontinuerligt, både i Norge och Sverige.
Ibland ställs frågan om hur många förskolor Læringsverkstedet vill driva och svaret är följande:
Hur många barn behöver lära sig att de är värdefulla?