Så här jobbar vi

Öppna förskolan i Älta är en mötesplats med barnen i centrum där du som vårdnadshavare och vi som jobbar här samverkar. Vi erbjuder en pedagogiskt utformad miljö och verksamhet där ditt barn stimuleras till utveckling och lärande. I öppna förskolans miljö stärks bland annat ditt barns språkliga utveckling. I vårt arbete ingår också att ge information, rådgivning och stöd i föräldrarollen.

På Inspiras öppna förskola i Älta kan du och ditt barn bland annat:

  • Delta i sångsamling
  • Använda våra pedagogiska lekmaterial
  • Vara med i skapande verksamhet
  • Fira traditioner och högtider
  • Uteverksamhet en gång i veckan
  • Inspireras av babyboksprat
  • Umgås med andra föräldrar
  • Fika till självkostnadspris
  • Värma barnmat

Välkomna!