Attraktiv arbetsgivare

Attraktiv arbetsgivare

I det vi på Inspira kallar en attraktiv arbetsgivare ingår sju framgångsfaktorer som styr arbetet. De är grunden för att det blir meningsfullt, utvecklande men också roligt att jobba hos oss.

  • Visionen – Inspira lägger grunden till Sveriges framtid – är ledstjärnan som ger ditt arbete mening.
  • Värdegrunden vägleder dig i hur du bemöter andra och själv kan förvänta dig att bli bemött.
  • Ditt förhållningssätt till barn, elever, föräldrar och andra medarbetare kännetecknas av delaktighet och inflytande.
  • Inspiras engagerade ledare och medarbetare bidrar till ökad lust och motivation i ditt arbete.
  • Inspiras gemensamma och tydliga styrdokument underlättar ditt arbete och ger trygghet i vad som förväntas av var och en.
  • Vår pedagogiska modell, utvecklad av Inspiras ledning och medarbetare i samverkan med forskare, är ett unikt arbetsverktyg för dig som jobbar hos oss.
  • Kurser, frukostmöten, föreläsningar och pedagogiska utvecklingsgrupper bidrar till att både Inspiras verksamhet och du som medarbetare utvecklas.