Hälsa och friskvård

Hälsa och friskvård

Inom Inspira är vi måna om att alla medarbetare ska trivas och må bra. Med god hälsa och genom att sköta om kroppen mår vi bättre, orkar mer, sover bättre och håller oss friska. Inspira arbetar sedan flera år tillbaka intensivt med att påverka sjukfrånvaron och få friskare medarbetare. Vi samarbetar med företagshälsovården och tar varje år fram ett friskvårdsprogram som stimulerar alla medarbetare till ett aktivt liv.

Friskvårdspeng

Du som jobbar inom Inspira får varje termin en friskvårdspeng till friskvårdsaktiviteter. Du väljer själv aktivitet och valfriheten är stor. Inom ramen för friskvård kan du ta del av allt från styrketräning och yoga till dans och kostrådgivning.