Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

I Inspiras strävan att vara en attraktiv arbetsgivare ingår att erbjuda ett brett utbud av kompetensutveckling. Vårt arbete med barns och elevers kunskaper ställer höga krav på att vi håller oss uppdaterade gällande ny forskning inom vår bransch. Undervisningsmetoder behöver utvecklas med tiden och prövas mot nya rön. Som ett led i den utvecklingen har vi kvalitetsprojekt för förskolan respektive skolan. Vi har både övergripande strategisk och lokal kompetensutveckling. När du börjar hos oss erbjuder vi ett väl utarbetat introduktionsprogram och för förskollärare och lärare ett introduktionsår.

Kompetensutveckling inom Inspira innebär:

 • individuell utvecklingsplan
 • lära av varandra
 • arbetsplatsmöten
 • tid för reflektion
 • dokumentation
 • externa kurser
 • interna kurser
 • fortbildning
 • frukostmöten
 • teamutveckling
 • studiebesök