Ledarskap och medarbetarskap

Ett gott ledarskap är avgörande i vår strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. Inspiras medarbetare ska ha de bästa ledarna. Engagerade, inlyssnande och tydliga är egenskaper våra medarbetare sätter främst när de tillfrågas om hur Inspiras ledare ska vara. Samma egenskaper kommer upp när medarbetarna beskriver hur man vill att kollegorna ska vara.

Personligt engagemang och bemötande

Det personliga engagemanget och bemötandet är nyckelfaktorer i ett lyckat samarbete mellan och med kollegor och föräldrar. Inspiras ledning är övertygad om att ett engagerat och ansvarstagande ledar- och medarbetarskap är det som gör skillnad i verksamheten. Bedömningen att verksamheten håller hög kvalitet ökar när föräldrar och vårdnadshavare upplever att de får ett personligt engagemang och blir bra bemötta. Det är när vi alla inom Inspira gemensamt lyckas leverera det som vi kan nå våra högt ställda mål.