Inspiras medarbetaridé

Inom Inspira ser vi medarbetarna som företagets största tillgång. Genom att hela tiden utvecklas och bli bättre förblir vi en attraktiv arbetsgivare som rekryterar och behåller kompetenta medarbetare. Hos oss ska du uppleva arbetstillfredsställelse och glädje i ditt dagliga jobb.

Inspiras medarbetare bryr sig om barn, elever och föräldrar. När du jobbar hos oss är du med andra ord beredd att ta ansvar för verksamheten, din egen utveckling och vill prestera ditt allra bästa.

En aktiv medarbetarpolitik bidrar till vår framgång. Vi ska:

  • Utveckla ett gott ledarskap som gynnar arbetstillfredsställelse och arbetsklimat.
  • Bedriva god medarbetarplanering och omsorgsfull rekrytering.
  • Ge alla medarbetare möjligheter till utveckling och resurser som bidrar till goda arbetsresultat.
  • Utveckla arbetsuppgifter som bidrar till uppskattning, tillfredsställelse och arbetsmotivation.
  • Belöna goda initiativ och arbetsinsatser.
  • Främja samarbeten mellan alla nivåer och medarbetarkategorier tillsammans med de fackliga organisationerna.
  • Sträva efter god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
  • Erbjuda goda anställningsvillkor, möjlighet till fortbildning och avancemang.

Vår syn på kompetens

Kompetens