Förskolan Björken i Sollentuna

Välkommen till förskolan Björken i Sollentuna kommun

Förskolan Björken ligger i Helenelunds centrum, Sollentuna, nära pendeltåg och andra kommunikationer. Björken är en förskola i mångkulturell miljö. Mångfalden bland barn, föräldrar och pedagoger är vår styrka. Förskolan har två avdelningar, men vi arbetar som ett arbetslag med en gemensam barngrupp. Våra utbildade och engagerade förskollärare och barnskötare känner alla barn. På Björken har vi en kock som lagar god och näringsrik mat från grunden.

Vår fina gård har inspirerande lek- och lärmiljöer som vi använder varje dag. Vi går också på utflykter till närliggande parker och skog.

Björken ingår i en pedagogisk enhet med fyra andra Inspira förskolor; Filuren, Fröhuset, Love och Vargungen. Samarbetet syftar till positivt kunskapsutbyte och utveckling.

Följ förskolan Björken på deras eget Instagramkonto - instagram