Så här jobbar vi

På Daggkåpan arbetar vi efter Inspiras sju byggstenar för lärande. De har tagits fram för att göra läroplanens mål tydliga och återkommer i såväl förskolans lärmiljöer och rutiner som i våra aktiviteter. All verksamhet hos oss utgår från att barn, föräldrar och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde.

Vi utmanar och stödjer barnens utveckling och kunskaper genom sång, musik, drama, bild, experiment, rörelse, saga, matematik, språk, naturvetenskap, IT och lek.
Utifrån sagans värld inspirerar och överraskar vi barnen med besök av olika sagofigurer, bland annat på vår sagolika fredag. I verksamheten använder vi ofta dramatisering, återberättandet av sagor och rim och ramsor för lustfyllt lärande.

Utöver det satsar vi på att utbilda våra pedagoger för att kunna ge ditt barn goda kunskaper och upplevelser inom djur och natur.