Förskolan Edsviken i Sollentuna

Välkommen till förskolan Edsviken i Sollentuna kommun

Förskolan Edsviken i Sollentuna, ligger i ljusa lokaler mellan skog, äng och sjö. Med naturen inpå knuten är det självklart att ta vara på den i verksamheten. Skogen är en utvecklande lek- och lärmiljö och bidrar till lustfyllt lärande inom språk, matematik, teknik och i vårt värdegrundsarbete.

Vår förskola har fyra avdelningar och är indelad i Skogssidan och Sjösidan. Pedagogerna på Edsviken arbetar i två arbetslag och ditt barn går på samma avdelning under alla sina år hos oss. Förutom utbildade förskollärare och barnskötare har vi en kock som lagar god och näringsrik mat från grunden.

Följd förskolan Edsviken på deras eget Instagramkonto - instagram