Så här jobbar vi

På Edsvikens förskola planerar vi allt vi gör och våra lärmiljöer utifrån Inspiras byggstenar för lärande. Vi har ett gemensamt inspirationstema varje år, där vi på ett lekfullt sätt bakar in byggstenarna och skapar en röd tråd för hela förskolan.

Vi vill erbjuda ditt barn trygghet och utmaningar efter hans eller hennes mognad och behov. Våra yngsta barn har sina lärmiljöer på avdelningen och på vår fina gård. De äldre har flera gemensamma aktiviteter med barn i samma åldersgrupp exempelvis rörelselek och skogsvistelse. Varje dag samlas förskolans femåringar i vår upptäckarverksamhet. Vi arbetar hela tiden med att utveckla och erbjuda miljöer som stimulerar lärande genom lek, ute och inne.

Förskolans avdelningar samarbetar för att erbjuda alla barn en så bra verksamhet som möjligt. Pedagoger och lärmiljöer utgår från tanken om ”tre cirklar” för att balansera trygghet och utmaningar för barnen vartefter de växer. De yngsta barnen i den inre cirkeln med trygghet på avdelningen. Allteftersom barnet växer ökar samarbetet med de andra avdelningarna. Våra äldsta barn känner och samarbetar med kamrater och pedagoger från hela förskolan.

När ditt barn så småningom går vidare till skolan vill vi att han eller hon gör det med fortsatt nyfikenhet, lust att lära och med tillit till omvärlden och till sig själv.