Så här jobbar vi

På Ellapark har vi inspirerande lärmiljöer där barnen är delaktiga och har inflytande över vad vi gör på dagarna. Våra erfarna pedagoger är lyhörda för barnens intressen och erfarenhet för att hela tiden utmana lärandet. På Ellapark arbetar vi nyanserat och varierat med språk och matematik. Vi satsar på att skapa rika mötesplatser för barnen och är kända för stimulerande inne- och utemiljöer.

Ellapark förskola jobbar enligt Inspiras pedagogiska modell som fokuserar på lek och lärmiljöer, både inne och ute. Vi tycker att det är viktigt med ett bra bemötande och att man ser det kompetenta barnet som har eget inflytande. Vi lägger stor vikt på Inspiras värdegrund och arbetar efter läroplanens mål och riktlinjer. All verksamhet på förskolan utgår ifrån att barn, föräldrar och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde. Vi arbetar aktivt med likabehandlingsplanen.