Förskolan Filuren i Sollentuna

Välkommen till förskolan Filuren i Sollentuna kommun

Förskolan Filuren ligger i Helenelunds centrum, Sollentuna, nära pendeltåg och andra kommunikationer. Filuren är en förskola i mångkulturell miljö. Mångfalden bland barn, föräldrar och pedagoger är vår styrka. Förskolan har två avdelningar, men vi arbetar som ett arbetslag med en gemensam barngrupp. Våra utbildade och engagerade förskollärare och barnskötare känner alla barn. Filuren har en egen kock som lagar god och näringsrik mat från grunden.

Vår fina gård har inspirerande lek- och lärmiljöer som vi använder varje dag. Vi går också på utflykter till närliggande parker och skog.

Filuren ingår i en pedagogisk enhet med fyra andra Inspira förskolor; Björken, Fröhuset, Love och Vargungen. Samarbetet syftar till positivt kunskapsutbyte och utveckling.

Följ förskolan Filuren på deras eget Instagramkonto - instagram