Så här jobbar vi

Filuren förskola arbetar efter Inspiras sju byggstenar för lärande. De har tagits fram för att göra läroplanens mål tydliga och återkommer i såväl förskolans miljö och rutiner som i våra aktiviteter. På förskolan arbetar vi utifrån olika lek- och lärmiljöer, både inne och ute. Barnen får möjlighet att påverka och kan välja de material de vill använda eller lekar de vill leka. Barnen är också med och föreslår teman och aktiviteter efter mognad och förmåga, exempelvis genom barnråd. Genom att dokumentera det vi gör får vi syn på barnens lärprocesser, kunskaper och utveckling. Samtidigt hjälper det våra pedagoger att vidareutveckla verksamheten på förskolan.

Vi vill att du som vårdnadshavare ska känna att du har möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i vår verksamhet. Hos oss är du alltid välkommen att vara med och se hur ditt barns dag ser ut på förskolan. Vi lägger stor vikt vid den dagliga dialogen.