Förskolan Vargungen i Sollentuna

Välkommen till förskolan Vargungen i Sollentuna kommun

Förskolan Vargungen ligger centralt i Häggvik, Sollentuna, nära kommunikationer. Vargungen består av två hus med totalt två avdelningar. Vi samarbetar mellan husen och arbetar medvetet med olika lärmiljöer, inne och ute. Våra utbildade och engagerade förskollärare och barnskötare känner alla barn.

Förskolan har två fina gårdar som ritades och byggdes om för några år sedan. Nu är det en inspirerande utemiljö, ritad speciellt för förskolebarn, med många möjligheter till lustfyllt lärande.

Vargungen ingår i en pedagogisk enhet med fyra andra Inspira förskolor; Björken, Filuren, Fröhuset och Love. Samarbetet syftar till positivt kunskapsutbyte och utveckling.

Följ förskolan Vargungens eget Instagramkonto - instagram