Kontakt

Besöksadress

Vargungen förskola
Smedjevägen 1–5
191 49 Sollentuna

Telefon 08-35 77 75 till Smedjevägen 1, telefon 08-35 49 80 till Smedjevägen 5

Öppettider
Måndag–fredag 7.00–17.00

Våra normala öppethållandetider, så kallade ramtider, är 10 timmar på vardagar.

Det normala öppethållandet sträcker sig över tiden då majoriteten av barnen har behov av barnomsorg.

Inspira garanterar omsorg i en omfattning av maximalt 12 timmar per dag på vardagar för barn med sådant omsorgsbehov, om behovet är varaktigt och det finns intyg från föräldrarnas arbetsgivare att tillsynsbehov finns.

 

Förskolechef Rania Nordström
Telefon 072-008 40 21
E-post rania.nordstrom@inspira-fos.se

Hitta hit