Så här jobbar vi

Vargungen förskola arbetar efter Inspiras sju byggstenar för lärande. De har tagits fram för att göra läroplanens mål tydliga och återkommer i såväl förskolans miljö och rutiner som i våra aktiviteter. All verksamhet på förskolan utgår från att barn, föräldrar och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde.

För oss på Vargungen är det viktigt att barnen känner delaktighet och inflytande. Vi har fokus på utvecklandet av lustfyllda lärmiljöer, metoder och dokumentation. Barnen delas också in i mindre tvärgrupper under dagen. Vi arbetar för att ge alla barn stimulans och utmaning för att de ska kunna utveckla nya kunskaper, känna nyfikenhet och lust att lära. Varje arbetslag på förskolan har lärplattor som pedagogerna arbetar aktivt med tillsammans med barnen, både i lärande syfte och för dokumentation.

Vi arbetar efter vår arbetsplan: planering – uppföljning – utvärdering – utveckling.
Varje barn har sin Spirabok där vi tillsammans med barnet dokumenterar deras tid i förskolan.