Kontakt

Besöksadress

Björken förskola
Stupvägen 61
191 42 Sollentuna
Telefon 08-96 48 85

Öppettider

Måndag–fredag 07.00–17.00

Våra normala öppethållandetider, så kallade ramtider, är 10 timmar på vardagar.

Det normala öppethållandet sträcker sig över tiden då majoriteten av barnen har behov av barnomsorg.

Inspira garanterar omsorg i en omfattning av maximalt 12 timmar per dag på vardagar för barn med sådant omsorgsbehov, om behovet är varaktigt och det finns intyg från föräldrarnas arbetsgivare att tillsynsbehov finns.

Birgitta Kinnunen runda hörn 16 06 03

Förskolechef Birgitta Kinnunen
Telefon 073-915 00 66
E-post birgitta.kinnunen@inspira-fos.se

Hitta hit