Så här jobbar vi

På Finnboda förskola har vi sedan starten arbetat i projektform. Hösten 2009 startade vi ett matematikprojekt som nu ligger som en grund för lustfyllt lärande. Vi arbetar också med hållbar utveckling tillsammans med barnen och har fått utmärkelsen Grön Flagg.

På förskolan arbetar pedagogerna i olika projektgrupper för att skapa vi-känsla, delaktighet och engagemang. Hos oss är alla barn, allas barn och vi samarbetar över hela förskolan. Det skapar trygghet både för ditt barn och för dig som vårdnadshavare.

Finnboda förskola arbetar efter Inspiras sju byggstenar lärande. De har tagits fram för att göra läroplanens mål tydliga och återkommer i såväl förskolans lärmiljö och rutiner som i våra aktiviteter. All verksamhet på förskolan utgår från att barn, föräldrar och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde.