Så här jobbar vi

Henriksdal förskola arbetar efter Inspiras sju byggstenar för lärande. De har tagits fram för att göra målen i läroplanen tydliga och återkommer i såväl förskolans miljö och rutiner som i våra aktiviteter. Utifrån barngruppens mognad och utveckling anpassar vi det vi gör så att alla barns kunskaper och förmågor stimuleras och utvecklas. All verksamhet på förskolan utgår ifrån att barn, föräldrar och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde.

På Henriksdal ser vi alla barn som allas barn och samarbetar över hela förskolan. Det skapar trygghet både för ditt barn och dig som vårdnadshavare. Eftersom vår förskola ligger i ett område präglat av mångfald tar vi tillvara olika bakgrunder. Vi lyfter fram svenska traditioner och andra kulturella inslag som en del i att känna sig delaktig och förstå omvärlden.