Så här jobbar vi

På Kattfoten förskola arbetar vi efter Inspiras sju byggstenar för lärande. De har tagits fram för att göra läroplanens mål tydliga och återkommer i såväl förskolans miljö och rutiner som i våra aktiviteter. All verksamhet på förskolan utgår från att barn, föräldrar och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde.

Vi lägger stor vikt vid kvalitet och omsorg och arbetar med pedagogisk dokumentation där ditt barns lärande står i fokus. Vi använder surfplattor både som ett verktyg för lustfyllt lärande och dokumentation. Under inskolningen får alla barn en så kallad Spirabok som vi tillsammans barnen fyller under tiden här på förskolan.

Kunskap, delaktighet, inflytande och mångfald är viktiga hörnstenar på Kattfotens förskola. Vi vill att ditt barn ska kunna påverka sin vardag och göra sin röst hörd.
Vi erbjuder en trygg, utvecklande och lärorik tid i förskolan.