Förskolan Runborg i Täby

Välkommen till förskolan Runborg i Täby kommun

Förskolan Runborg i Täby består av tre förskoleavdelningar och ligger med skogen som granne, i utkanten av ett villaområde. Förskolan är lugnt belägen på en återvändsgata och gränsar till ett friluftsområde. Vi har lika delar utbildade förskollärare och barnsköterska samt en kock som lagar god och näringsrik mat från grunden.

Runborg har en stor trevlig gård med utmanande lärmiljöer. Här finns många gräsytor, en del asfalt och en fin grusfotbollsplan. Det finns gungor, sandlådor, lekställningar, träd och buskar samt stora ytor för ditt barn att röra sig på.