Så här jobbar vi

Förskolan Satelliten arbetar efter Inspiras sju byggstenar för lärande. De har tagits fram för att göra målen i läroplanen tydliga och återkommer i såväl förskolans lärmiljöer och rutiner som i våra aktiviteter.

Utifrån barngruppens mognad och utveckling anpassar vi det vi gör så att alla barns kunskaper och förmågor stimuleras och utvecklas. All verksamhet på förskolan utgår från att barn, föräldrar och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde.