Så här jobbar vi

Raketen förskola arbetar efter Inspiras sju byggstenar för lärande. De har tagits fram för att göra målen i läroplanen tydliga och återkommer i såväl förskolans lärmiljöer och rutiner som i våra aktiviteter.

På Raketen är vi mycket ute i naturen och det är enkelt när den finns så nära oss. Här utvecklas barnens kunskaper i spännande lärmiljöer, samtidigt som de utmanar sin motorik.

Utifrån barn gruppens mognad och utveckling anpassar vi det vi gör så att alla barns kunskaper och förmågor stimuleras och utvecklas. All verksamhet på förskolan utgår från att barn, föräldrar och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde.