Kontakt

Besöksadress

Silverbäcken förskola
Silverbäcksvägen 1
191 38 Sollentuna

Öppettider

Måndag-fredag 7.00–17.30

Våra normala öppethållandetider, så kallade ramtider, är 10 timmar på vardagar.

Det normala öppethållandet sträcker sig över tiden då majoriteten av barnen har behov av barnomsorg.

Inspira garanterar omsorg i en omfattning av maximalt 12 timmar per dag på vardagar för barn med sådant omsorgsbehov, om behovet är varaktigt och det finns intyg från föräldrarnas arbetsgivare att tillsynsbehov finns.

Biträdande förskolechef:

Lena Alleklev-Edman
Telefon 073-915 06 10
E-post lena.alleklev@inspira-fos.se

Hitta hit