Så här jobbar vi

Jag kan, jag vill, jag vågar är förmågor som alla barn ska få möjlighet att uppleva. Det är en viktig grund för varje barns utveckling. Trygghet och god självkänsla är en grund för att ditt barn ska kunna utveckla kunskaper, förmågor och social kompetens. Hos oss utmanas barnen i olika lärmiljöer som stimulerar både nyfikenhet och lust att lära. Vi vill att barnen på Silverbäcken ska bli reflekterande och forskande individer.

På Silverbäcken förskola har vi lärande i fokus där värdegrund, kunskaper och lärmiljö är viktiga delar. Vi utgår från att alla är unika, har lika värde och bemöter varandra med respekt. Vi vill ge alla barn de bästa förutsättningarna för att verka och leva i vårt globaliserade samhälle. Våra pedagoger har ett förhållningssätt som lockar ditt barn till lek och utforskande utifrån hans eller hennes intressen och behov. De lyssnar in och är medforskande vuxna i ditt barns dag. Alla barn är delaktiga och har inflytande över processen som leder till lärande.

Vi erbjuder barnen olika material för experimenterande och forskande. Alla får tillgång till olika typer av verktyg och strategier för att kunna utvecklas. Teknik och IT är viktiga redskap. Därför satsar vi på tekniklek, surfplattor och datorer som en självklar del av förskolan Silverbäckens verksamhet.