Välkommen till förskolan Snäckbacken i Sollentuna kommun

Förskolan Snäckbacken ligger i Edsberg, Sollentuna med närhet till fina skogs- och naturområden. Vi har en inspirerande pedagogisk miljö med mångsidiga lokaler som utmanar ditt barns lust till lärande. Hos oss jobbar engagerade och utbildade specialpedagoger, förskollärare och barnskötare.

Vi har fem hemvisten, två av dem tillhör specialförskolan och där använder vi både teckenspråk och svenska i vår kommunikation. Alla barn på Snäckbacken får därför möjlighet att lära sig lite teckenspråk.

På Snäckbacken har vi har fokus på lärande i kommunikation och samspel. Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade och verksamheten präglas av mångfald. Vi har dramarum, vattenlekrum och bibliotek. Hos oss har alla möjlighet att utvecklas och lära. Vi har ett eget kök med en kock som lagar god och näringsriktig mat från grunden. Snäckbacken har en fin gård som utmanar till lustfyllt lärande.

Snäckbackens verksamhet omfattar tre verksamheter: förskola, specialförskola och särskola. Läs mer om Snäckbacken specialförskola för döva barn och barn med hörselnedsättning och Snäckbacken särskola för elever med flerfunktionsnedsättning.

Läs också om Snäckbacken förskola för barn med hörselnedsättning och Snäckbacken särskola för elever med flerfunktionsnedsättning.

Följ förskolan Snäckbacken på deras eget Instagramkonto - instagram