Kontakt

Besöksadress

Snäckbacken förskola
Ribbings Väg 91
192 52 Sollentuna
Telefon 08-754 44 34

Öppettider

Måndag–fredag 7.00–17.00

Våra normala öppethållandetider, så kallade ramtider, är 10 timmar på vardagar.

Det normala öppethållandet sträcker sig över tiden då majoriteten av barnen har behov av barnomsorg.

Inspira garanterar omsorg i en omfattning av maximalt 12 timmar per dag på vardagar för barn med sådant omsorgsbehov, om behovet är varaktigt och det finns intyg från föräldrarnas arbetsgivare att tillsynsbehov finns.

 

Rektor/Förskolechef Ewa Thim
E-post: ewa.thim@inspira-fos.se

Telefon: 073-915 05 27

Arbetsledare Veronica Lundin
E-post: veronica.lundin@inspira-fos.se

Telefon: 073-944 09 52

 

 

Hitta hit