Så här jobbar vi

På Snäckbacken förskola arbetar vi efter Inspiras sju byggstenar för lärande. All verksamhet på förskolan utgår från att barn, föräldrar och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde.

Snäckbacken präglas av en öppen och positiv atmosfär. Här utvecklas ditt barn tillsammans med vänner, i fria och styrda aktiviteter. Barnens tankar och idéer ger inspiration till teman och projekt som vi formar tillsammans. Ditt barns kunskaper och lärande ingår i varje situation under hela dagen. Vi värnar om att ditt barn och du som förälder ska ha inflytande och känna delaktighet.

I de barngrupper där det finns barn med hörselnedsättning har vi minskat antalet barn och ökat antalet pedagoger. Våra hörande barn blir duktigare och duktigare på teckenspråk och språkmiljön flödar av talspråk. Vår idé är att alla barn ska utveckla bättre kommunikativ förmåga, få ett rikare språk samt bygga relationer och lära av varandras olikheter. Fler pedagoger och olika kompetenser tillsammans med barn med olika lärstilar ger bättre kunskapsutveckling.

På Snäckbacken möts tre verksamheter under samma tak. Förskolan, specialförskolan och särskolan. Vi tror på att bygga broar mellan de olika avdelningarna i huset och arbetar aktivt med inkludering inom hela verksamheten.

 

Läs mer om förskolans språkliga profil: Förskolans språkliga profil webb