Så här jobbar vi

Stjärnan förskola arbetar efter Inspiras sju byggstenar för lärande. De har tagits fram för att göra målen i läroplanen tydliga och återkommer i såväl förskolans lärmiljöer och rutiner som i våra aktiviteter.

Utifrån barngruppens mognad och utveckling anpassar vi det vi gör så att alla barns kunskaper och förmågor stimuleras och utvecklas. All verksamhet på förskolan utgår från att barn, föräldrar och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde.

På Stjärnan ser vi alla barn som allas barn och samarbetar över hela förskolan. Det skapar trygghet både för ditt barn och dig som vårdnadshavare.