Förskolan Stjärnanstorp i Tyresö

Välkommen till förskolan Stjärnans torp i Tyresö

Stjärnans torp är en Ur- och skurförskola. Vi erbjuder en härlig miljö i ett K-märkt torp intill Tyresö slott och Alby naturreservat. Verksamheten följer Inspiras pedagogiska modell och förskolans läroplan, med skillnaden att de allra flesta aktiviteter sker i lärmiljöer utomhus med naturen som utgångspunkt.

Här arbetar utbildade, engagerade pedagoger, en förskollärare och två barnskötare. Samtliga har gått kurser inom Friluftsfrämjandet som också har certifierat vår förskoleverksamhet på Stjärnans torp.

Vi hämtar vår mat från Inspiras närliggande förskola Stjärnan. Den är KRAV-certifierad, god och näringsrik och tillagas från grunden av Stjärnans kock.