Så här jobbar vi

Stjärnans Torp förskola arbetar efter Inspiras sju byggstenar för lärande. De har tagits fram för att göra målen i läroplanen tydliga och återkommer i såväl förskolans lärmiljöer och rutiner som i förskolans utomhusaktiviteter.

Utifrån barngruppens mognad och utveckling anpassar vi det vi gör så att alla barns kunskaper och förmågor stimuleras och utvecklas. All verksamhet på förskolan utgår från att barn, föräldrar och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde.

Ur och skurverksamheten på Stjärnans torp utvärderas kontinuerligt utifrån Inspiras pedagogiska modell. Resultaten ligger sedan till grund för nya mål och aktiviteter för lustfyllt lärande. Vi vill också att du som föräldrar och vårdnadshavare ska känna att du har möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i det vi gör.