Kontakt

Besöksadress

Vinbäret förskola
Rävgärdsvägen 15
192 73 Sollentuna

Öppettider

Måndag–fredag 7.00–17.00

Våra normala öppethållandetider, så kallade ramtider, är 10 timmar på vardagar.

Det normala öppethållandet sträcker sig över tiden då majoriteten av barnen har behov av barnomsorg.

Inspira garanterar omsorg i en omfattning av maximalt 12 timmar per dag på vardagar för barn med sådant omsorgsbehov, om behovet är varaktigt och det finns intyg från föräldrarnas arbetsgivare att tillsynsbehov finns.

Birgitta Nordström

Förskolechef Birgitta Nordström
Telefon 073-915 05 38
E-post birgitta.nordstrom@inspira-fos.se

Biträdande förskolechef Amélie Hallin
Telefon 070-410 40 21
E-post amelie.hallin@inspira-fos.se

Hitta hit