1.1_pegagogiskt-koncept

Inspiras pedagogiska koncept

Utgångspunkten för Inspiras arbete är de mål för förskolan som beskrivs i läroplanen. För att nå dit har Inspiras forsknings- och utvecklingsteam tagit fram en egen pedagogisk modell tillsammans med medarbetare inom Inspira. Resultatet är ett arbetsverktyg som alla arbetslag på våra förskolor följer. Modellen tydliggör och underlättar det pedagogiska arbetet med ditt barn. I konceptet ingår verktyg för planering, utvärdering, uppföljning och utveckling av förskolans undervisning. Alla delar bidrar till att säkerställa en jämn och hög kvalitet på alla Inspira förskolor.