Inspira specialförskola i Sollentuna

Snäckbacken är en Inspira specialförskola i Sollentuna, för barn med hörselnedsättning. Här går ditt barn i en tvåspråkig miljö, teckenspråk och talad svenska. Vi samverkar med Snäckbacken förskola och specialskola som ligger i samma hus och arbetar aktivt med inkludering inom hela verksamheten. Det ger barnen möjligheter att utvecklas och lära av varandra. Snäckbacken specialförskola har hög personaltäthet och vi anpassar allt vi gör utifrån barnens förutsättningar och behov.

Läs också om Snäckbacken förskola och Snäckbacken särskola.