Inspira specialförskola i Sollentuna

Snäckbacken är en Inspira specialförskola för döva barn och för barn med hörselnedsättning.

Här får ditt barn möjlighet att kommunicera på två språk, teckenspråk och svenska. Vi samverkar mycket mellan avdelningarna och ditt barn kommer både att möta rika teckenspråkliga lärmiljöer och rika talspråkiga lärmiljöer varje dag.  Snäckbacken specialförskola har hög personaltäthet och anpassar allt vi gör utifrån barnens olika förutsättningar och behov.

Läs också om Snäckbacken förskola och Snäckbacken särskola.