Kontakt

Besöksadress

Snäckbacken särskola
Ribbingsväg 91
192 52 Sollentuna
Telefon 08-754 44 34

Öppettider

Måndag–fredag 7.00–17.00 och efter vårdnadshavarens behov.

Funilla Vigert runda hörn 16 06 03

Rektor/Förskolechef Gunilla Vigert
E-post gunilla.vigert@inspira-fos.se
Telefon 073-915 05 27

Arbetsledare Kristina Nilsson
E-post kristina.nilsson@inspira-fos.se
Telefon 08-754 26 62 eller 073-944 09 53

Hitta hit