Kontakt

Besöksadress

Fröhuset förskola
Poppelvägen 17
191 41 Sollentuna
Telefon 08-96 72 86

Öppettider

Måndag–fredag 7.00–17.00

Våra normala öppethållandetider, så kallade ramtider, är 10 timmar på vardagar.

Det normala öppethållandet sträcker sig över tiden då majoriteten av barnen har behov av barnomsorg.

Inspira garanterar omsorg i en omfattning av maximalt 12 timmar per dag på vardagar för barn med sådant omsorgsbehov, om behovet är varaktigt och det finns intyg från föräldrarnas arbetsgivare att tillsynsbehov finns.

 

Förskolechef Jenny Enlund
Telefon 073-915 00 66
E-post jenny.enlund@inspira-fos.se

 

Hitta hit