Förskolan Hagalund i Solna

Välkommen till förskolan Hagalund i Solna

Förskolan Hagalund ligger i Solna. Här går ditt barn i en miljö nära grönområden, kulturhusen i gamla Hagalund och med gångavstånd till Hagaparken. Förskolan har två avdelningar: Månen och Solen med barn från olika kulturer. Vi har utbildade, engagerade pedagoger, god förskollärartäthet och små barngrupper.

Hagalund har bra utemiljö med bilfria omgivningar runt förskolan. Vi har en gård som är lätt att överblicka med utrymme för olika sorters lustfyllt lärande. Här kan barnen bland annat måla, bygga, leka affär, skapa med vatten och sand.

Följ förskolan Hagalund på deras eget Instagramkonto - instagram