Så här jobbar vi

På Hagalund förskola arbetar vi utifrån förskolans läroplan och Inspiras sju byggstenar för lärande. Byggstenarna återkommer i alla rutiner, aktiviteter och miljöer på vår förskola. Ditt barns lärande dokumenteras i ”Min Spirabok” som följer med under åren på förskolan. Den pedagogiska dokumentationen är en del i vårt arbete med barnens lärprocesser. Det är också ett verktyg för att du ska vara delaktig och kunna ta del av ditt barns utveckling.

Det är viktigt för oss att erbjuda en trygg förskola för alla barn och vi vill skapa en god dialog med dig som vårdnadshavare. Utgångspunkten är Inspiras gemensamma värdegrund, där ett av ledorden är gott bemötande. Alla som kommer till Hagalund förskola ska känna sig väl mottagna. Vi arbetar också medvetet med hållbar utveckling och förskolan är Grön Flagg-certifierad av organisationen Håll Sverige Rent. Detta arbete sker tillsammans med alla barn på förskolan, även de yngsta är med.