Förskola Henriksdal i Nacka

Välkommen till förskolan Henriksdal i Nacka kommun

Henriksdals förskola i Nacka är belägen mitt i bostadsområdet på Henriksdalsberget, omgiven av grönområden och skog. Vi har fem barngrupper som delas upp i mindre grupper under dagen, såväl utomhus som inomhus. I våra levande lärmiljöer får barnen möjlighet att mötas, utforska och leka tillsammans med närvarande pedagoger. Våra arbetslag består av engagerade förskollärare och barnskötare, som tillsammans med barnen driver arbetet framåt. Barns delaktighet och inflytande är viktiga ledord i vårt dagliga arbete, liksom alla barns rätt att få vara sig själva. Vi arbetar normkreativt för att motverka att barn blir begränsade av stereotypa normer samt för att se till att alla barn speglas i verksamheten genom exempelvis bilder, böcker och material. Vår mycket uppskattade kock lagar all mat från grunden, med stor variation och till stor del ekologiskt.

Följ förskolan Henriksdal på deras Instagramkonto - instagram