Så här jobbar vi

Henriksdals förskola arbetar efter Inspiras sju byggstenar för lärande. De har tagits fram för att göra läroplanens mål tydliga och återkommer i såväl förskolans lärmiljö och rutiner som i våra aktiviteter. All verksamhet på förskolan utgår från att barn, vårdnadshavare och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde.

På Henriksdals förskola har vi ett tematiskt arbetssätt, vilket innebär att hela förskolan arbetar utifrån ett övergripande tema. Pedagogerna bryter sedan ner detta tema och angriper det utifrån vad deras specifika barngrupp visar intresse för. Barnen får utforska, leka och kommunicera temat i mindre grupper såväl utomhus som inomhus.

Mycket av vårt utforskande sker utomhus; på vår gård, i närområdets grönområden eller i den närliggande skogen. När barnen är trygga nog att ta sig iväg längre sträckor kan utflykter till bibliotek eller museum bli en del av det tematiska arbetet.

Vårt normkreativa arbetssätt ger oss möjlighet att skapa en verksamhet där alla kan känna sig välkomna och bekräftade. Ett inkluderande förhållningssätt, miljöer och material som speglar alla typer av barn och familjer samt ett medvetet arbete för att motverka att någon blir begränsad av stereotypa normer är viktiga delar i vårt värdegrundsarbete.