Förskolan Hökarboden i Sollentuna - Inspira

Välkommen till förskolan Hökarboden i Sollentuna kommun

Förskolan Hökarboden har tre avdelningar och ligger i ett villaområde nära Helenelunds station, väster om järnvägen, granne med Eriksbergsskolan i Sollentuna. Vi arbetar medvetet med olika lärmiljöer, inne och ute. Våra utbildade och engagerade förskollärare och barnskötare känner alla barn.

Hökarboden förskola har en fin gård som utmanar barnens kunskaper varje dag. Här finns stora lekytor på både gräs och grus. Vi gör också regelbundet utflykter i naturen. Hos oss är lärande genom lek viktigt, liksom glädje och trygghet.

Följ förskolan Hökarbodens eget Instagramkonto - instagram