Kontakt

Besöksadress

Hökarboden förskola
Eriksbergsvägen 1
191 41 Sollentuna
Telefon 08-35 31 51
E-post hokarboden@inspira-fos.se

Öppettider

Måndag–fredag 7.00–17.00

Våra normala öppethållandetider, så kallade ramtider, är 10 timmar på vardagar.

Det normala öppethållandet sträcker sig över tiden då majoriteten av barnen har behov av barnomsorg.

Inspira garanterar omsorg i en omfattning av maximalt 12 timmar per dag på vardagar för barn med sådant omsorgsbehov, om behovet är varaktigt och det finns intyg från föräldrarnas arbetsgivare att tillsynsbehov finns.

 

Förskolechef Cilla Tapio
Tel. 070-303 03 91
E-post cilla.tapio@inspira-fos.se

Arbetsledare Ing-Marie Henriksson
E-post ingmarie.henriksson@inspira-fos.se

Hitta hit