Så här jobbar vi

På Hökarboden förskola planerar vi det vi gör och våra lärmiljöer utifrån Inspiras byggstenar för lärande. Vi arbetar projektinriktat med olika teman under året och utgår från barnens intressen och det som skapar utveckling och lust att lära. Hos oss har ditt barn stort inflytande över sina aktiviteter och det finns mycket att välja mellan. Här finns bland annat utrymme för måleri, bygglek, rollek, sagoläsning och musik. Under delar av dagen är barnen åldersindelade i mindre grupper.

Vi använder förskolans fina gård varje dag och gör också regelbundet utflykter i naturen. Hos oss på Hökarboden är lärande och kunskaper genom lek viktigt. Grunden för att kunna lära sig något, är att känna glädje och trygghet.