BildcollageAlta

Välkommen till Inspiras skola i Älta, Nacka kommun

Vi är en liten skola som genomsyras av Inspiras värdegrund och ger en lugn, trygg och tillåtande miljö där våra pedagoger arbetar i nära dialog med barnen. Vår undervisning utgår från forskning och beprövad erfarenhet. Vi vet att undervisningen behöver utgå från barnens förutsättningar och behov för att gynna lärandet, därför är elevens perspektiv viktigt för oss. Vårt uppdrag är att utveckla elevernas stimulans och nyfikenhet på att lära nytt och därför utgår vi från elevernas intressen när vi planerar olika teman.

Våra olika byggstenar för lärande, med tydliga kunskapsmål, är utgångspunkten i hur vi utformat lärmiljön. Under hösten 2016 har vi byggt två klassrum som utgår från språk, kommunikation samt matematik där lärmiljön är en av framgångsfaktorerna. Vi arbetar med ämnesövergripande teman där ditt barn utforskar exempelvis matematik genom att bland annat att bygga, konstruera och programmera. Läs- och skrivutvecklingen tränar ditt barn på från första dagen genom både lek och aktiviteter där de får skrivträna på riktigt med både pennor och iPads.

Rörelse och idrott är viktigt så vi har minst 30 minuters rörelseaktiviteter varje dag. Då använder vi oss av vår fina utemiljö som dels består av spännande terräng och skog, dels olika branta backar och inte minst vår balansbana.

Våra barn och elever når sina kunskapsmål genom pedagogiska lärmiljöer, skickliga lärare och digital teknik – och har roligt under tiden.

Välkommen att ställa ditt barn i kö till vår skola, fyll i en köanmälan klicka här.

Om du bor Nacka behöver du även gå in på Nacka kommuns skolvalskö och anmäla dig till skolan där. Klicka här