Vår skola bygger på Inspiras pedagogiska koncept:

  • Byggstenar för lärande, med tydliga kunskapsmål
  • Planeringsmodellen, där utformningen av våra lärmiljöer är en framgångsfaktor
  • Värdegrunden, som skapar trygghet och visar hur vi bemöter barn, elever, föräldrar och varandra

Vår skola har en trygg, lugn och tillåtande miljö som ger ditt barn kunskaper och färdigheter för resten av livet. Vår undervisning är baserad på forskning och beprövad erfarenhet.

Barnen bygger kunskaper och utvecklar demokratisk och social kompetens. Tillsammans med dig som förälder följer vi ditt barns studieresultat och kan snabbt agera om det behövs. Vi har nolltolerans mot diskriminering och andra kränkningar.

Barnen når sina kunskapsmål genom pedagogiska lärmiljöer, skickliga lärare och modern teknik – och har roligt under tiden.