Makerspace – eller Hur man hackar ett gosedjur!

På BETT-mässan i London i januari föreläste förstelärarna Jacqueline Humphfries och Anna Wiberg från Silverbäckens skola, tillsammans med rektor Ingeborg Moestam på Runborgs skola. Macerspace är ett projekt som stöds av Vinnova där tre av Inspiras skolor är med. Föreläsningarna handlade om Inspiras skolors arbete med Makerspace. Seminarierna var välbesökta och intresserade personer från andra skolor ställde frågor under och efter föreläsningarna.

IMG_4482

Makerspace handlar om att arbeta utforskande i och mellan det analoga och digitala och att använda IT som verktyg i kreativa processer. akerspacearbetet är ett förhållningssätt – inte en plats eller metod och gör eleverna till producenter istället för konsumenter.

Processen är minst lika viktig som resultatet och den hjärngympa som krävs fortsätter tills man löst det man behöver. Det kan ta sig uttryck på en mängd olika sätt och det kan bland annat innebära att man ”hackar ett gosedjur”. Då blir det återbruk av gamla leksaker som man installerar t ex ljud eller rörliga delar i. Man kan även skissa på/räkna ut hur stort ett mobilskal ska vara med bredd, djup, kanternas profiler mm och därefter printa ut det i en 3D-skrivare eller skapa ett spel om astronomi där planeternas storlek och förhållande till de andra planeterna i solsystemet ska ha rätt förhållande och rörelsemönster till varandra.

Medarbetarna från Silverbäckens och Runborgs skola berättade om vad Making är i skolan: att omsätta idéer till handlingar, att skapa datalogiskt tänkande hos eleverna och hur man använder IT-som material. Eleverna lär sig att programmera, se mönster och generalisera.  Eleverna lär sig hela tiden av varandra, delar idéer, lär sig samarbeta och att dela kreativt tänkande. Detta resulterar i ökad lärglädje eftersom man utökar sin kreativitet när man får idéerna tillsammans. Resultatet och kunskapsutvecklingen blir också bättre när man delar tänkande.

IMG_4490

Det finns många ämnen som är möjliga i det tematiska lärandet och man kan kombinera olika bygg-, och konstruktionsmaterial med generatorer för lampor, ljud och rörliga delar samt olika lösningar på strömbrytare för att uppnå önskat resultat. Man arbetar med en mängd olika appar som t ex Imovie och FX-studios och programmerar och skriver koder. Det är så eleverna utvecklar lärandet och förståelsen genom ”learning while doing”.

Resultatet av Makerspaceprojektet kan på sikt komma att påverka kommande års läroplaner.

 

FAKTA

BETT-mässan är en av världens största utbildningsmässor. BETT är en förkortning av British Education and Training Technology.

VINNOVA är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Som Sveriges innovationsmyndighet främjar de hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.

Makerspace – Utveckla kreativitet genom att skapa med IT som material i alla ämnen. Skapa möjligheter för alla elever att tänka nytt utifrån det man kan och skapa nytt, omsätta idéer till handling. Ge alla möjligheter att lära ett nytt språk- programmering, en kunskap som behövs för framtiden

SE ÄVEN
www.runligan.se
Instagram: runborgskola