Så här jobbar vi

Älta förskola arbetar efter Inspiras pedagogiska modell. Utifrån barngruppens mognad och utveckling anpassar vi det vi gör, så att alla barns kunskaper och förmågor stimuleras och utvecklas. Vi lägger mycket omsorg på vår inne- och utemiljö för att skapa spännande och utmanande lek- och lärmiljöer. I lärmiljöerna erbjuder vi barnen ett varierat material för lek och skapande som ger utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet. För att utmana barnens utveckling tar vi tillvara på deras tankar, intressen och idéer.

Det är viktigt för oss att alla barn känner delaktighet och inflytande i sin vardag. Vi arbetar med att utveckla fler metoder för att öka barnets eget inflytande över sitt lärande och sina val. All verksamhet på förskolan utgår ifrån att barn, föräldrar och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde.